PRAKTIKË

Programi i praktikës së Europe House

Vende të hapura për praktikantë në kuadër të projektit BE-ja për TY(Europe House)

B&S Europe https://www.bseurope.com – kompani që është pjesë e rrjetit të Fakultetit të Ekonomisë në Shkup, UKIM shpall THIRRJE për pozita të hapura për praktikantë në kuadër të projektit BE-ja për Ty (Еurope House) edhe atë:

1. Praktikantë për realizim të ngjarjeve dhe fushatave

* Thirrjen mund të gjeni në Intern Events and Campaigns_v3

2. Praktikantë për menaxhim të rrjetit të Info Qendrave të BE-së

* Thirrjen mund të gjeni në Intern Networks_v3

3. Praktikantë për mediat sociale dhe veb editim

* Thirrjen mund të gjeni në Intern Social Media and Web managment_v3

AFATI PËRFUNDIMTAR PËR TU PARAQITUR ËSHTË 23.03.2020.

 

Studentët e interesuar duhet të dërgojnë rezymenë e tyre dhe letrën e motivimit në këto dy adresa:

ck@eccf.ukim.edu.mk 

aneta.spirkoska@bseurope.com 

me shenjën EU House intern”.