Конкурс за најдобар млад преведувач 2022

Делегацијата на Европската Унија во Скопје во соработка со Здружението за преведувачи и толкувачи ЗПРТ со задоволство го објавува конкурсот за најдобар млад преведувач 2022. Повеќе детали во продолжение: