Европскиот парламент во потрага по практиканти - Europe House

17 Окт

BACK

Европскиот парламент во потрага по практиканти

Европскиот парламент во потрага по практиканти

Дали сте заинтересирани за развивање на младински иницијативи на Собранието? Да работите со младински организации? Поддршка при организирање на Европската младинска награда Карло Велики (ang. European Charlemagne Youth Prize)?

👉 Post A: Youth Outreach, Youth Engagement and Events
🔗 http://epfacebook.eu/POST-A

💛 Generating ideas for content on social media and communication campaigns? Producing attractive visuals and multimedia content? Engaging with social media communities?

Apply to 👉 Post B: Social Media and Content Production
🔗 http://epfacebook.eu/POST-B

💛 Supporting the organisation of EYE2023 and the implementation of the next European elections programme? Implementing an idea development process and coming up with ways to engage young people?

Apply to 👉 Post C and Post D: EYE2023 Event Support
🔗 http://epfacebook.eu/POST-C OR 🔗http://epfacebook.eu/POST-D

Subscribe To our newsletter!