Отворен повик за сите дизајнери, илустратори и ликовни уметници од 18 до 35 години по повод 3-от роденден на Europe House Скопје - Europe House

9 Ное

BACK

Отворен повик за сите дизајнери, илустратори и ликовни уметници од 18 до 35 години по повод 3-от роденден на Europe House Скопје

Отворен повик за сите дизајнери, илустратори и ликовни уметници од 18 до 35 години по повод 3-от роденден на Europe House Скопје

„Апотеоза на трудот“ – познатиот мозаик на уметникот Лазар Личеноски го слави развојот на трудот и хуманоста. ЧЕСТИТ ТРУД НИЗ ВЕКОВИ СОЗДАДЕ КУЛТУРИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ И ДОСТОИНСТВО НА ВИСТИНСКИ ЧОВЕК, е основната порака на ова дело кое го претставува и животното мото на Личеноски.

Инспирирани од идејата зад неговото дело ги повикуваме уметниците на територија на Република Северна Македонија да создадат своевидна дигитална екстензија на муралот на Личеноски ,,Апотеоза на трудот”, користејќи дигитални алатки, што подразбира:

Детали за мозаикот „Апотеоза на трудот“.

Технички барања:

Одбраните креативни решенија ќе бидат дел од тематскиот календар на Europe House 2023 година за што ќе следува финансиски надоместок. Одбраните автори исто така ќе добијат промоција на социјалните медиуми на Europe House, на веб портали и на платформата ЕУ за Култура.

Пристигнатите креативни решенија ќе бидат разгледувани од страна на стручна комисија формирана за овој отворен повик, која ќе биде составена од: Зоран Кардула, илустратор и дизајнер; член од тимот на Europe House; член од Делегацијата на ЕУ.

Europe House го задржува правото на избор кои од пристигнатите креативни решенија би биле застапени во календарот, во каков облик и во колкав дел. Europe House го задржува правото и да ги добие избраните дела како посебни графички елементи во графичката форма: .ai, кои подоцна може да подлежат на адаптација за креирање на Europe House календар за 2023 година. Europe House го задржува и правото избраните дела/ креативни решенија да ги користи за потребите на своите социјални медиуми.

Во духот на целата роденденска програма која ја посветуваме на ликот и делото на Личеноски, имаме за цел, културното наследство на Лазар Личеноски да го пренесеме на младите генерации и да им отстапиме простор да продолжат, пронаоѓајќи нови начини и користејќи ги ресурсите на дигиталниот свет со кој располагаме во современото општество.

Subscribe To our newsletter!