По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, 21 февруари, во просториите на Библиотека Благој Јанков Мучето Струмица, во соработка со Europe House Струмица - Europe House

25 Фев

BACK

По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, 21 февруари, во просториите на Библиотека Благој Јанков Мучето Струмица, во соработка со Europe House Струмица

Subscribe To our newsletter!