Работилницата „Уметничко изразување: вајање разноликост“ ја одржавме во сензорна средина со посетителите на дневниот центар на „Порака Наша“ во Куманово - Europe House

9 Апр

BACK

Работилницата „Уметничко изразување: вајање разноликост“ ја одржавме во сензорна средина со посетителите на дневниот центар на „Порака Наша“ во Куманово

Subscribe To our newsletter!