Book Club #3 - Europe House

15 Сеп

BACK

Book Club #3

Трета средба – BOOK CLUB!

Вчера вечер разговаравме поттикнати од италијанскиот писател Итало Калвион и неговите „Италјански приказни“. Нашата мала средба, водена од проф. Владимир Мартиновски поттикна големи теми за размислувања и нови пријателства.

Ве очекуваме на следната средба на „Филозофски раскази” од Фернандо Песоа – 20.10.2022.

Subscribe To our newsletter!