Одебележан интернационалниот ден на толеранција во Europe House Струмица

⭐Europe House⭐ Струмица заедно со Center for Intercultural Dialogue (CID) во чест на интернационалниот ден на толеранција го организираше работилница насловена “United in diversity”. Младите учесници на денештиот настан заедно со модераторот Нами Исаки ги обработија и дискутираа за концептите на човекови права, недискриминација и толеранција.