Projektimi i filmit dokumentar “RiverBlue” (2016)

Projektimi i filmit dokumentar “RiverBlue” (2016) *Tema: ndikimi negativ i industrisë së modës mbi mjedisin jetësor