Работилница за правата на децата во Europe House Крива Паланка

👧🧒👦🇪🇺“Europe with children” беше насловот на работилницата за правата на детете која беше организирана од наставници од ООУ ,,ИЛИНДЕН,,во 🌟

🌟 по повод светскиот ден на детето, 20-ти Ноември.📍
😊Со многу игри и смеа поминавме низ патот кој требал да се помине за да се стигне до “Декларацијата за правата на детето” како и “Конвенцијата за човековите права” на Советот на Европа која ги заштитува правата на детето.
ℹ️Подетално запознавајќи се со правата на детето младите ја делат истата порака со Комитетот на министри на Советот на Европа дека зајакнувањето на правата на детето е клуч🔑 за Европа со докажана иднина🇪🇺🆒