HAPËSIRA E NGJARJES TUAJ

Europe House ofron një hapësirë për konferenca me teknologji më bashkëkohore që mund të akomodojë 60 pjesëmarrës. Ne ofrojmë qasje në mjedisin profesional që kujdeset për aktivitetet e rinisë dhe ngjarjet inovative që shtyjnë kufijtë e gjitha aspekteve.

Hapësira që është PA PAGESË ofron ndihmë teknike, staf maksimalisht të përkushtuar dhe mbështetje kujdesie.