Книжевни рецензии со Читачот – „Сестрата на Зигмунд Фројд“ од Гоце Смилевски

Во рубриката „Culture matters“ покрај филмските препораки, свое место имаат и книжевните рецензии. Првото видео од серијата видео рецензии со ЧИТАЧОТ е осврт на делото „Сестрата на Зигмунд Фројд“ од домашниот автор и европски лауреат Гоце Смилевски.

Subscribe To our newsletter!