Нашиот тим

Europe House Скопје:

Вјоса Бериша – Europe House – тим лидер

Розита Талевска Христовска – Менаџер на мрежа за ЕУ инфо точки, ЕУ информациски тимови и ЕУ помош и видливост

Јана Петровска – Менаџер за настани и кампањи

Милан Серафимов – Менаџер за дигитални & социјални медиуми

Дарко Набаков –  Асистент за настани и кампањи

Марија Митева – Асистент за дигитални и социјални медиуми

Моника Кирковска – Проект асистент и офис менаџер

 

Europe House Струмица:

Ана Клесова – Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Томи Пецков – Проект асистент и офис менаџер

 

Europe House Крива Паланка:

Димитар Петровски – Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Благородна Пешевски – Проект асистент и офис менаџер