Нашиот тим

Aнгелка Пеева-Лауренчиќ Europe House – тим лидер

Јана Петровска – Менаџер за настани и кампањи

Розита Талевска Христовска – Менаџер на мрежа за ЕУ инфо точки, ЕУ информациски тимови и ЕУ помош и видливост

Милан Серафимов – Менаџер за дигитални & социјални медиуми

Наде Шалева –Проект асистент и офис менаџер