Полска недела во Europe House Струмица

⭐️Europe House⭐️ Струмица минатата недела ја посвети на полската култура. Преку дебата и уметност ги претставивме сличностите и разликите помеѓу 🇲🇰 и 🇵🇱. Полскиот амбасадор Војчех Туцински ја посети изложбата „Поврзани со уметност“ и дебатираше со младите во Струмица со цел градење на нови културни мостови помеѓу младите од двете земји.