BE për KULTURËN - Europe House

BE për KULTURËN

Europe House mbështet kulturën dhe u hap rrugë iniciativave dhe individëve për të shprehur botëkuptimet e tyre. "Culture Matter Series" është një rubrikë që jeton në impulsin e temave aktuale bashkëkohore. Nëpërmjet Potkastit dhe Blogut ne hapim një sërë pyetjesh dhe bisedash me të cilat merret arti dhe përpiqemi të kontribuojmë për progresin e jetës kulturore. Prisni shumë tema, aspekte dhe iniciativa të ndryshme.
#CultureMatters !

Subscribe To our newsletter!