Kriva Pallankë - Europe House

Europe House

Kriva Pallankë

Kriva Pallankë

Europe House Kriva Pallanka Një vit pas ekzistencës së saj, Pallanka është bërë një pikë qendrore për bashkimin e të rinjve nga rajoni verilindor dhe lindor, madje edhe të rinjtë në të dy anët e kufirit. Përmes debateve, diskutimeve dhe punëtorive të shumta dëgjojmë zërin e të rinjve për sfidat me të cilat përballen çdo ditë në sfera sociale, kulturore e shumë fusha të tjera. Hapësira në Kriva Pallankë është pikënisje për krijimin e ngjarjeve të rëndësishme nga profesionistë të rinj por të mëdhenj dhe dashamirës të fushës së tyre.

 

 

Subscribe To our newsletter!