Veles - Europe House

Europe House

Veles

"Vendi i gjeneratës së re" tashmë po bën një bujë!

Veles

Europe House Veles është qendër e cila do t’u përgjigjet nevojave dhe aspiratave të të rinjve nga Velesi. Kjo hapësirë vizionare duhet të frymëzojë dhe angazhojë të rinjtë, t’u sigurojë atyre një platformë që do të mbështesë dhe zhvillojë më tej kapacitetet e tyre krijuese. Hapësira është projektuar për të ofruar rehati, fleksibilitet dhe një mjedis në të cilin të rinjtë mund më lehtë të prodhojnë ide të reja, të debatojnë dhe të shprehen në mënyrë krijuese.

Mirë se vini në hapësirën e gjeneratës së re! Mirë se vini në Europe House Veles!

Subscribe To our newsletter!