Manastir - Europe House

Europe House

Manastir

"Vendi i gjeneratës së re" tashmë po bën një bujë!

Manastir

Duke vepruar jo vetëm në Manastir, por në të gjithë rajonin e Pellagonisë, Europe House Manastir po mirëpret të gjithë të shprehen, të krijojnë dhe të jenë pjesë e ngjarjeve që pasqyrojnë frymën e unifikuar evropiane.


Brenda mureve të saj, po zhvillohet një ripërtëritje dhe rindërtim kulturor dhe çlirues, duke e bërë atë një vend grumbullimi të arritshëm për gjeneratat e reja ku ata mund të krijojnë, shkëmbejnë dhe ecin përpara. Një vend për t’u bashkuar, rrjetëzuar dhe për të luajtur një rol aktiv në formësimin e së ardhmes së tyre.

Subscribe To our newsletter!