Нашиот тим - Europe House

НАШИОТ ТИМ

Europe House Скопје

Мирко Бошковиќ

Мирко Бошковиќ

Тим Лидер

Розита Талевска Христовска

Розита Талевска Христовска

Менаџер за вмрежување

Јана Петровска

Јана Петровска

Менаџер за настани и стратегиско комуницирање

Милан Серафимов

Милан Серафимов

Менаџер за дигитални & социјални медиуми

Дарко Набаков

Дарко Набаков

Менаџер за настани

Марија Митева

Марија Митева

Менаџер за содржини

Јулија Илијовска

Јулија Илијовска

Проект асистент и офис менаџер

Александар Старделов

Александар Старделов

Асистент за настани

Валон Салиху

Валон Салиху

Менаџер за медиуми и асистент за вмрежување

Europe House Струмица

Ана Клесова

Ана Клесова

Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Томи Пецков

Томи Пецков

Проект асистент и офис менаџер

Europe House Крива Паланка

Виктор Јакимовски

Виктор Јакимовски

Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Благородна Пешевски

Благородна Пешевски

Проект асистент и офис менаџер

Europe House Битола

Ивана Атанасовска

Ивана Атанасовска

Локален менаџер за мрежа

Иван Дургутовски

Иван Дургутовски

Координатор - Локален менаџер за настани и кампањи

Славчо Коцев

Славчо Коцев

Координатор - Локален менаџер за настани и кампањи

Ирина Карапанџовска

Ирина Карапанџовска

Локален менаџер за мрежа

Subscribe To our newsletter!