#6 Tamara Ristoska invites Katerina Stefanovska & Krume Stefanovski - Europe House

12 Јул

BACK

#6 Tamara Ristoska invites Katerina Stefanovska & Krume Stefanovski

#6 Tamara Ristoska invites Katerina Stefanovska & Krume Stefanovski
🎧Во #6 подкаст со Тамара Ристоска зборуваме за слободни театарски форми на изразување, желбата за поразвиено општество за младата популација и едукација и поттикнување на иновативните методи.
🎙Катерина Стефановска работи во областа на културата како координатор на културни настани, а Круме Стефановски е актер и музичар, основач на театарската група за сенки и облици. Двајцата секогаш се во потрага по нов и свеж израз и затоа се одлични говорници на оваа тема.
Subscribe To our newsletter!